HHSS (Hockey - Boys)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

HHSS3 - 1SJAM
HHSS: Liam Bax, Tye Maslanka, Hayden Lafrance
SJAM: Carter Leung
HHSS8 - 3GPSS
HHSS: Colter Roughley 2, Evan Drury 2, Kaden Kliewer, MacGuire Roughley, Chris Black, Jacob Felder
GPSS: Tyson Farrow 2, Xavier Moura
PHS3 - 5HHSS
PHS: Austin Keleher (2), Chase Machin
HHSS: Owen Fischer (2), Chris Black (2), Dan Remus
KCI2 - 3HHSS
KCI: Cole Tagzihadeh, Cam O'Brien
HHSS: Dan Remus, Mac Roughley, Jake Felder
HHSS2 - 3 (OT)WCI
HHSS: Haydan Lafrance
WCI: Kyle Schumilas (2), Jackson Illes
GCI1 - 2HHSS
GCI: Zachary Gimmer
HHSS: Chris Black, Tyler Marton
HHSS0 - 3GRCI
GRCI: Trussler (2), Carr Shutout Gerrard
EDSS4 - 2HHSS
EDSS: Cousineau 2, Hislop, Harnock
HHSS: C Roughley, Maslanka
HHSS3 - 0WODSS
HHSS: Chris Black, Tye Maslanka, Dan Remus
WODSS4 - 3HHSS
View complete schedule for Hockey - Boys
HHSS3 - 1SJAM
HHSS: Liam Bax, Tye Maslanka, Hayden Lafrance
SJAM: Carter Leung
HHSS8 - 3GPSS
HHSS: Colter Roughley 2, Evan Drury 2, Kaden Kliewer, MacGuire Roughley, Chris Black, Jacob Felder
GPSS: Tyson Farrow 2, Xavier Moura
PHS3 - 5HHSS
PHS: Austin Keleher (2), Chase Machin
HHSS: Owen Fischer (2), Chris Black (2), Dan Remus
KCI2 - 3HHSS
KCI: Cole Tagzihadeh, Cam O'Brien
HHSS: Dan Remus, Mac Roughley, Jake Felder
HHSS2 - 3 (OT)WCI
HHSS: Haydan Lafrance
WCI: Kyle Schumilas (2), Jackson Illes
GCI1 - 2HHSS
GCI: Zachary Gimmer
HHSS: Chris Black, Tyler Marton
HHSS0 - 3GRCI
GRCI: Trussler (2), Carr Shutout Gerrard
EDSS4 - 2HHSS
EDSS: Cousineau 2, Hislop, Harnock
HHSS: C Roughley, Maslanka
HHSS3 - 0WODSS
HHSS: Chris Black, Tye Maslanka, Dan Remus
WODSS4 - 3HHSS
View complete results for Hockey - Boys