EDSS (Basketball - Sr. Girls)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

EDSS42 - 29PHS
EDSS: Brianna Jacobi 15, Emily Milanovich 10
PHS: Sawyer Thompson Brown 10, Sydney Brooks 6
EDSS38 - 28GRCI
EDSS: Brianna Jacobi 10, Delaney Keen 9
GRCI: Dani Novicic 12, Isabella Walker 10
EDSS30 - 34GPSS
EDSS: Maddy Camm 8, Emily Milanovich 9
GPSS: Yang Oyual 21, Virginia Walker 4
EDSS19 - 44BCI
EDSS: Keen 5, Reynolds 4
BCI: Brown 18, MacDonald 9
EDSS40 - 36SJAM
EDSS: Hannah Neumann 10, Brianna Jacobs 10
SJAM: Malak Dahawy 17, Julia Wise 9
KCI43 - 25EDSS
KCI: Jillian Bernard-Jardier 12, Qiana Englert 9
EDSS: Brianna Jacobi 10, Emily Milanovich 5
FHCI32 - 39EDSS
FHCI: A. Yagnik 23, D. Cooper 6
EDSS: Delaney Keen 12, Brianna Jacobi 9
WCI44 - 28EDSS
WCI: Adri Kellerman 14, Maeve Millard9
EDSS: Hannah Neumann 8, Delaney Keen 8
WODSS41 - 17EDSS
WODSS: Zippy Boronka 12, Kallea Bes 14
EDSS: Brianna Jacobi 6, Emily Milanovich 6
CHCIvsEDSS15:15 @ EDSS
JHSSvsEDSS16:45 @ EDSS
View complete schedule for Basketball - Sr. Girls
EDSS42 - 29PHS
EDSS: Brianna Jacobi 15, Emily Milanovich 10
PHS: Sawyer Thompson Brown 10, Sydney Brooks 6
EDSS38 - 28GRCI
EDSS: Brianna Jacobi 10, Delaney Keen 9
GRCI: Dani Novicic 12, Isabella Walker 10
EDSS30 - 34GPSS
EDSS: Maddy Camm 8, Emily Milanovich 9
GPSS: Yang Oyual 21, Virginia Walker 4
EDSS19 - 44BCI
EDSS: Keen 5, Reynolds 4
BCI: Brown 18, MacDonald 9
EDSS40 - 36SJAM
EDSS: Hannah Neumann 10, Brianna Jacobs 10
SJAM: Malak Dahawy 17, Julia Wise 9
KCI43 - 25EDSS
KCI: Jillian Bernard-Jardier 12, Qiana Englert 9
EDSS: Brianna Jacobi 10, Emily Milanovich 5
FHCI32 - 39EDSS
FHCI: A. Yagnik 23, D. Cooper 6
EDSS: Delaney Keen 12, Brianna Jacobi 9
WCI44 - 28EDSS
WCI: Adri Kellerman 14, Maeve Millard9
EDSS: Hannah Neumann 8, Delaney Keen 8
WODSS41 - 17EDSS
WODSS: Zippy Boronka 12, Kallea Bes 14
EDSS: Brianna Jacobi 6, Emily Milanovich 6
CHCIvsEDSS15:15 @ EDSS
JHSSvsEDSS16:45 @ EDSS
View complete results for Basketball - Sr. Girls