JHSS (Basketball - Sr. Boys)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

JHSS47 - 65WODSS
JHSS: Ryan Vangalen 20, Noah Roberts 14
WODSS: Isaac Watsa 19, Lucas Hazen 18
JHSS47 - 74WCI
JHSS: Ryan Vangalen 16, Justice McKenzie 11
WCI: Tomisin Banjoko 30, Ryan Beach 14
JHSS52 - 73PHS
JHSS: Ryan Vangalen 26, Asmeet Kainth 11
PHS: Arman Kooner 27, Ethan Mercier 14
JHSS32 - 51HHSS
JHSS: Ryan Vangalen 8, Josh Gilpin 5
HHSS: Owais Syed 8, Ahmed Hagi 7, Ron Vishal 7
JHSS59 - 56SSS
JHSS: Ryan Vangalen - 15
SSS: Ryan Price - 17
JHSS59 - 65FHCI
JHSS: Ryan Vangalen 20, Noah Roberts 11
FHCI: Filip Cabrillo 31, Avery Gibson 18
GRCI85 - 67JHSS
GRCI: Anthony Perez-Carey 22, Aman Salen 17
JHSS: Ryan Vangalen 29, Noah Roberts 16
KCI53 - 48JHSS
KCI: Owen Davidson 14, Andrew Edgar 13
JHSS: Ryan Vangalen 20, Jawad Khan 12
GCI54 - 41JHSS
GCI: Mittin Rehman 20, Ramon Vernon 15
JHSS: Noah Roberts 12, Josh Gilpin 9
SJAM46 - 59JHSS
SJAM: Chaz Eden 12, Theo Dann 10
JHSS: Ryan Vangalen 14, Miles Bielby 11
GPSS39 - 61JHSS
GPSS: Garang Awan 12, Brennen Malcolm 10, Jeremy Wydryk 10
JHSS: Ryan Vangalen 22, Josh Gilpin 10
ECI77 - 37JHSS
ECI: Abdulazeez Jasmin 28, Ladera Ujullu Obang 16
JHSS: Ryan Vangalen 18, Josh Gilpin 6
View complete schedule for Basketball - Sr. Boys
JHSS47 - 65WODSS
JHSS: Ryan Vangalen 20, Noah Roberts 14
WODSS: Isaac Watsa 19, Lucas Hazen 18
JHSS47 - 74WCI
JHSS: Ryan Vangalen 16, Justice McKenzie 11
WCI: Tomisin Banjoko 30, Ryan Beach 14
JHSS52 - 73PHS
JHSS: Ryan Vangalen 26, Asmeet Kainth 11
PHS: Arman Kooner 27, Ethan Mercier 14
JHSS32 - 51HHSS
JHSS: Ryan Vangalen 8, Josh Gilpin 5
HHSS: Owais Syed 8, Ahmed Hagi 7, Ron Vishal 7
JHSS59 - 56SSS
JHSS: Ryan Vangalen - 15
SSS: Ryan Price - 17
JHSS59 - 65FHCI
JHSS: Ryan Vangalen 20, Noah Roberts 11
FHCI: Filip Cabrillo 31, Avery Gibson 18
GRCI85 - 67JHSS
GRCI: Anthony Perez-Carey 22, Aman Salen 17
JHSS: Ryan Vangalen 29, Noah Roberts 16
KCI53 - 48JHSS
KCI: Owen Davidson 14, Andrew Edgar 13
JHSS: Ryan Vangalen 20, Jawad Khan 12
GCI54 - 41JHSS
GCI: Mittin Rehman 20, Ramon Vernon 15
JHSS: Noah Roberts 12, Josh Gilpin 9
SJAM46 - 59JHSS
SJAM: Chaz Eden 12, Theo Dann 10
JHSS: Ryan Vangalen 14, Miles Bielby 11
GPSS39 - 61JHSS
GPSS: Garang Awan 12, Brennen Malcolm 10, Jeremy Wydryk 10
JHSS: Ryan Vangalen 22, Josh Gilpin 10
ECI77 - 37JHSS
ECI: Abdulazeez Jasmin 28, Ladera Ujullu Obang 16
JHSS: Ryan Vangalen 18, Josh Gilpin 6
View complete results for Basketball - Sr. Boys