JHSS (Basketball - Sr. Boys)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

GRCI85 - 67JHSS
GRCI: Anthony Perez-Carey 22, Aman Salen 17
JHSS: Ryan Vangalen 29, Noah Roberts 16
JHSS47 - 65WODSS
JHSS: Ryan Vangalen 20, Noah Roberts 14
WODSS: Isaac Watsa 19, Lucas Hazen 18
KCI53 - 48JHSS
KCI: Owen Davidson 14, Andrew Edgar 13
JHSS: Ryan Vangalen 20, Jawad Khan 12
GCI54 - 41JHSS
GCI: Mittin Rehman 20, Ramon Vernon 15
JHSS: Noah Roberts 12, Josh Gilpin 9
SJAM46 - 59JHSS
SJAM: Chaz Eden 12, Theo Dann 10
JHSS: Ryan Vangalen 14, Miles Bielby 11
GPSSvsJHSS15:15 @ JHSS
JHSSvsWCI16:45 @ WCI
ECIvsJHSS15:15 @ JHSS
JHSSvsPHS15:15 @ PHS
JHSSvsHHSS16:45 @ HHSS
JHSSvsSSS15:15 @ SSS
JHSSvsFHCI16:45 @ FHCI
View complete schedule for Basketball - Sr. Boys
GRCI85 - 67JHSS
GRCI: Anthony Perez-Carey 22, Aman Salen 17
JHSS: Ryan Vangalen 29, Noah Roberts 16
JHSS47 - 65WODSS
JHSS: Ryan Vangalen 20, Noah Roberts 14
WODSS: Isaac Watsa 19, Lucas Hazen 18
KCI53 - 48JHSS
KCI: Owen Davidson 14, Andrew Edgar 13
JHSS: Ryan Vangalen 20, Jawad Khan 12
GCI54 - 41JHSS
GCI: Mittin Rehman 20, Ramon Vernon 15
JHSS: Noah Roberts 12, Josh Gilpin 9
SJAM46 - 59JHSS
SJAM: Chaz Eden 12, Theo Dann 10
JHSS: Ryan Vangalen 14, Miles Bielby 11
GPSSvsJHSS15:15 @ JHSS
JHSSvsWCI16:45 @ WCI
ECIvsJHSS15:15 @ JHSS
JHSSvsPHS15:15 @ PHS
JHSSvsHHSS16:45 @ HHSS
JHSSvsSSS15:15 @ SSS
JHSSvsFHCI16:45 @ FHCI
View complete results for Basketball - Sr. Boys