EDSS (Basketball - Sr. Boys)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

EDSS14 - 82SJAM
EDSS: josh carere 4, matt brubacher 4
SJAM: chaz eden 21, sam ritter 14
EDSS38 - 63SSS
EDSS: Carere - 14 Blake Jecklin - 14
SSS: Zach Jones - 27 Mark Roethel - 12
EDSS30 - 72GRCI
EDSS: Josh Carere 12, Turner Willoughby 8
GRCI: Noah LeBar-10, Emmanuel Odouk-20
EDSS28 - 55FHCI
EDSS: Josh Carere 8, Owen Hill-Ring 6
FHCI: Max Ndiangui 13, Avery Gibson 10
EDSS47 - 94WODSS
EDSS: Matt Brubacher 24, Blake Jacklin 14
WODSS: Isaac Watsa 22, Lucas Hazen 20
EDSS17 - 75GCI
EDSS: Matt Brubacher 10, Josh Carere 5
GCI: Josh Middleton 12, Isaiah Steele 11
PHS75 - 35EDSS
PHS: Ethan Mercier 12, Arman Kooner 11, Blake Maier 11
EDSS: Blake Jacklin 14, Josh Carere 11
WCI71 - 50EDSS
WCI: Simon Chol 16, Nardos Ewnetu 10
EDSS: Blake Jacklin 18, Josh Carere 17
GPSS51 - 48EDSS
GPSS: Jeremy Wydlyk 20, Haeden Kervin 9
EDSS: Josh Carere 24, Blake Jacklin 6
BCI103 - 30 (OT)EDSS
BCI: Gony Dak 24, Cory Schoenherr 22
EDSS: Blake Jacklin 8, Matt Brubacher 7, Owen Hill-Ring 7
CHCI78 - 51EDSS
CHCI: Rasel Mohammed 23, Marcus Barnes 22
EDSS: Blake Jacklin 24, Josh Carere 12
KCI50 - 18EDSS
KCI: O. Davidson 9, Amanallah I. 8
EDSS: Josh Carere 7, Blake Jacklin 6
View complete schedule for Basketball - Sr. Boys
EDSS14 - 82SJAM
EDSS: josh carere 4, matt brubacher 4
SJAM: chaz eden 21, sam ritter 14
EDSS38 - 63SSS
EDSS: Carere - 14 Blake Jecklin - 14
SSS: Zach Jones - 27 Mark Roethel - 12
EDSS30 - 72GRCI
EDSS: Josh Carere 12, Turner Willoughby 8
GRCI: Noah LeBar-10, Emmanuel Odouk-20
EDSS28 - 55FHCI
EDSS: Josh Carere 8, Owen Hill-Ring 6
FHCI: Max Ndiangui 13, Avery Gibson 10
EDSS47 - 94WODSS
EDSS: Matt Brubacher 24, Blake Jacklin 14
WODSS: Isaac Watsa 22, Lucas Hazen 20
EDSS17 - 75GCI
EDSS: Matt Brubacher 10, Josh Carere 5
GCI: Josh Middleton 12, Isaiah Steele 11
PHS75 - 35EDSS
PHS: Ethan Mercier 12, Arman Kooner 11, Blake Maier 11
EDSS: Blake Jacklin 14, Josh Carere 11
WCI71 - 50EDSS
WCI: Simon Chol 16, Nardos Ewnetu 10
EDSS: Blake Jacklin 18, Josh Carere 17
GPSS51 - 48EDSS
GPSS: Jeremy Wydlyk 20, Haeden Kervin 9
EDSS: Josh Carere 24, Blake Jacklin 6
BCI103 - 30 (OT)EDSS
BCI: Gony Dak 24, Cory Schoenherr 22
EDSS: Blake Jacklin 8, Matt Brubacher 7, Owen Hill-Ring 7
CHCI78 - 51EDSS
CHCI: Rasel Mohammed 23, Marcus Barnes 22
EDSS: Blake Jacklin 24, Josh Carere 12
KCI50 - 18EDSS
KCI: O. Davidson 9, Amanallah I. 8
EDSS: Josh Carere 7, Blake Jacklin 6
View complete results for Basketball - Sr. Boys