HHSS (Basketball - Jr. Girls)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

HHSS46 - 17GCI
HHSS: Zerina Duvnjak 19, Roselyn Lopez 7
GCI: Brianna Dusseault 4
HHSS37 - 26SJAM
HHSS: Zerina Duvnjak - 20
SJAM: Kyra Nussey - 6; Sarah Gennaro - 6
HHSS49 - 29KCI
HHSS: Zerina D, 29; Roisin D, 10
KCI: Elene O, 9; Jasmeet S, 4
HHSS52 - 25BCI
HHSS: Zerina Duvnjak 18, Sina Sbhatu 6, MAdison Towes 6
BCI: Aly Rowe 10, Evelyn Snider 7, Gen Merz 7
HHSS40 - 18WODSS
HHSS: Zerina Duvnak 23, Lily Mamak 6
WODSS: Avery Hall 5
SSS13 - 49HHSS
SSS: Ella Palfreyman 9, Brooke Whitby 4
HHSS: Zerina Duvnjak 22
GPSS11 - 53HHSS
GPSS: Chol Koana 4, Kiara Walker 2, Nicole Cekan 2
HHSS: Zerina Duvnjak 23, Roselyn Lopez 7
FHCI18 - 55HHSS
FHCI: Karley Bootle-McLean 10
HHSS: Zerina Duvnjak 24 , Roselyn Lopez 9
GRCI24 - 65HHSS
GRCI: Elyse Hiller 8
HHSS: Roisin Djukic 28, Zerina Duvnjak 15
CHCI50 - 28HHSS
CHCI: Milana Nenadic 21, Isata Mansaray 8
HHSS: Zerina Duvnjak 16, Roisin Djukic 6
PHSvsHHSS16:45 @ HHSS
ECIvsHHSS15:15 @ HHSS
View complete schedule for Basketball - Jr. Girls
HHSS46 - 17GCI
HHSS: Zerina Duvnjak 19, Roselyn Lopez 7
GCI: Brianna Dusseault 4
HHSS37 - 26SJAM
HHSS: Zerina Duvnjak - 20
SJAM: Kyra Nussey - 6; Sarah Gennaro - 6
HHSS49 - 29KCI
HHSS: Zerina D, 29; Roisin D, 10
KCI: Elene O, 9; Jasmeet S, 4
HHSS52 - 25BCI
HHSS: Zerina Duvnjak 18, Sina Sbhatu 6, MAdison Towes 6
BCI: Aly Rowe 10, Evelyn Snider 7, Gen Merz 7
HHSS40 - 18WODSS
HHSS: Zerina Duvnak 23, Lily Mamak 6
WODSS: Avery Hall 5
SSS13 - 49HHSS
SSS: Ella Palfreyman 9, Brooke Whitby 4
HHSS: Zerina Duvnjak 22
GPSS11 - 53HHSS
GPSS: Chol Koana 4, Kiara Walker 2, Nicole Cekan 2
HHSS: Zerina Duvnjak 23, Roselyn Lopez 7
FHCI18 - 55HHSS
FHCI: Karley Bootle-McLean 10
HHSS: Zerina Duvnjak 24 , Roselyn Lopez 9
GRCI24 - 65HHSS
GRCI: Elyse Hiller 8
HHSS: Roisin Djukic 28, Zerina Duvnjak 15
CHCI50 - 28HHSS
CHCI: Milana Nenadic 21, Isata Mansaray 8
HHSS: Zerina Duvnjak 16, Roisin Djukic 6
PHSvsHHSS16:45 @ HHSS
ECIvsHHSS15:15 @ HHSS
View complete results for Basketball - Jr. Girls