JHSS (Basketball - Jr. Boys)

Home | Standings | Results | Schedule | Playoffs

JHSS41 - 63WODSS
JHSS: Xavier Hopkins 13, Jayden Forbes 7
WODSS: Luka Wicken 23, Nemanja Sarkanovic 23
JHSS53 - 57WCI
JHSS: Miles L 13, Jardyn F. 11
WCI: Oliver Duff 13, Ege Er 16
JHSS50 - 32PHS
JHSS: Lavender-Rogers 13; Mitchell 8; Maxwell 8
PHS: D. Kudsia 18; V Kaippuly 9
JHSS47 - 61HHSS
JHSS: Jadyn Forbes - 10, Xavier Hopkins - 8
HHSS: Koat Thomas - 23, Jalal Amin - 11
JHSS53 - 33SSS
JHSS: J. Forbes - 15, X. Hopkins - 12
SSS: Nic Lirette - 10, Bryant Hufgart - 5
JHSS57 - 32FHCI
JHSS: Miles Lavender-Rogers 11, Jadyn Forbes 8,
FHCI: Qasim Kamal 14, Aditya Arjun 8
GRCI70 - 72 (OT)JHSS
GRCI: C. Mullholland 24; A. Di Gravio 22
JHSS: J. Forbes 21; M Lavender-Rogers 16; X. Hopkins 16
KCI32 - 47JHSS
KCI: S. Querengesser - 8; D. White - 7
JHSS: J. Forbes - 14; M. Lavender-Rogers - 12; X. Hopkins - 10
GCI24 - 64JHSS
GCI: Gurjant Kharod 16, Kaan Erboke 4
JHSS: Jadyn Forbes 20, Xavier Hopkins 11
SJAM57 - 39JHSS
SJAM: Bill Moran (23), Tanner Eden (12), Adam Berbash (12)
JHSS: Miles Lavender-Rogers (12), Jadyn Forbes (10)
GPSS55 - 49JHSS
GPSS: Markeiths Flannigan 15, Albin Gashi 12
JHSS: Jadyn Forbes 18, Xavier Hopkins 15
ECI60 - 50JHSS
ECI: J. Eichler 20, J. Ndhlovu 12
JHSS: J. Forbes 20, X. Hopkins 9
JHSS56 - 50WCI
JHSS: Jadyn Forbes 25, Xavier Hopkins 10
WCI: Oliver Duff 15, Dahir Abdiaziz 10
JHSS32 - 59SJAM
JHSS: Jadyn Forbes 13, Jack Robertson 5
SJAM: Tanner Eden 19, Bill Moran 11
View complete schedule for Basketball - Jr. Boys
JHSS41 - 63WODSS
JHSS: Xavier Hopkins 13, Jayden Forbes 7
WODSS: Luka Wicken 23, Nemanja Sarkanovic 23
JHSS53 - 57WCI
JHSS: Miles L 13, Jardyn F. 11
WCI: Oliver Duff 13, Ege Er 16
JHSS50 - 32PHS
JHSS: Lavender-Rogers 13; Mitchell 8; Maxwell 8
PHS: D. Kudsia 18; V Kaippuly 9
JHSS47 - 61HHSS
JHSS: Jadyn Forbes - 10, Xavier Hopkins - 8
HHSS: Koat Thomas - 23, Jalal Amin - 11
JHSS53 - 33SSS
JHSS: J. Forbes - 15, X. Hopkins - 12
SSS: Nic Lirette - 10, Bryant Hufgart - 5
JHSS57 - 32FHCI
JHSS: Miles Lavender-Rogers 11, Jadyn Forbes 8,
FHCI: Qasim Kamal 14, Aditya Arjun 8
GRCI70 - 72 (OT)JHSS
GRCI: C. Mullholland 24; A. Di Gravio 22
JHSS: J. Forbes 21; M Lavender-Rogers 16; X. Hopkins 16
KCI32 - 47JHSS
KCI: S. Querengesser - 8; D. White - 7
JHSS: J. Forbes - 14; M. Lavender-Rogers - 12; X. Hopkins - 10
GCI24 - 64JHSS
GCI: Gurjant Kharod 16, Kaan Erboke 4
JHSS: Jadyn Forbes 20, Xavier Hopkins 11
SJAM57 - 39JHSS
SJAM: Bill Moran (23), Tanner Eden (12), Adam Berbash (12)
JHSS: Miles Lavender-Rogers (12), Jadyn Forbes (10)
GPSS55 - 49JHSS
GPSS: Markeiths Flannigan 15, Albin Gashi 12
JHSS: Jadyn Forbes 18, Xavier Hopkins 15
ECI60 - 50JHSS
ECI: J. Eichler 20, J. Ndhlovu 12
JHSS: J. Forbes 20, X. Hopkins 9
JHSS56 - 50WCI
JHSS: Jadyn Forbes 25, Xavier Hopkins 10
WCI: Oliver Duff 15, Dahir Abdiaziz 10
JHSS32 - 59SJAM
JHSS: Jadyn Forbes 13, Jack Robertson 5
SJAM: Tanner Eden 19, Bill Moran 11
View complete results for Basketball - Jr. Boys